Monday, November 15, 2010

Just fall.

Jag älskar dig
Jag vill att du ska falla för mig, som jag har fallit för dig
Mitt hjärta är sönder

No comments: